Πως θα αποκτήσει το παιδί μου καινούργιες κινητικές δεξιότητες

Από την επιστημονική γνώση στην θεραπευτική πρακτική Σιαβελής Παναγιώτης, Φυσικοθεραπευτήριο Play+ Πολύ συχνά η συνήθεια μετατρέπεται σε αδράνεια, μια πραγματικότητα που δε θα μπορούσε να […]